HLR-Barn

Innehåll:

  • Hjärt- och lungräddning på barn
  • Hjärtstartare på barn
  • Luftvägstopp

Tid: 2 timmar
Max 12 deltagare
Plats: Vi kommer till er eller ordnar lämplig lokal