Heta arbeten Umeå

Stay Alive AB är arrangör av Brandskyddsföreningens utbildningskoncept Heta arbeten® .  

I alla våra öppna utbildningar i Heta arbeten ingår Lunch, fika, och möjlighet till registering i ID06 kompetensdatabas. 

Öppna tillfällen

Vi har inga öppna tillfällen planerade just nu. 


Vill ni boka en egen kurs?

Vad är Heta arbeten? 

Heta arbeten är ett utbildningskoncept sedan 1990 för att minska antalet bränder som uppstår vid arbete med verktyg som avger gnistor och värme. Det är försäkringsbolagen som sätter krav på att företagen ska ha denna utbildning. 

Efter genomförd utbildning får du ett certifikat som gäller i 5år. 

Det är samma utbildning för Tillståndsgivare, Brandvakt och Heta arbetare.


Heta arbeten Umeå